CLICKPATUM MINIATURES

La ClickPatum és una representació de la Patum de Berga a base de clicks de Playmobil

Vaig rebre l'encàrrec per part dels organitzadors, de treballar en alguns dels detalls dels diferents diorames representatius de la Patum: hem vaig fer càrrec de convertir els negocis reals dels patrocinadors en parades de fira Playmobil, i en les primeres edicions, també hem vaig fer càrrec dels vestits dels gegants i la part tèxtil de les guites.
Stands / parades en miniatura: Per a fer les parades primer m'informo de la decoració i estil de la botiga real i sobre quint tipus de productes veneni a partir d'aquí dissenyo els diferents stands treballant sobre una base de parada Playmobil.


A l'esquerra la parada original, a la dreta la customitzadaPer a fer les parades utilitzo diferents materials, com la fusta, el plàstic, masa polimerica (fimo), teixits, etc. 
Foto del negoci real del que s'ha fet la customitzacióFoto del negoci real del que s'ha fet la customització


Les parades Playmobil customitzades es posen en un diorama que representa un carrer en plena festa:

A continuació, us mostro algunes de les parades que han format part de les diferents edicions de ClickPatum. Els comerços reals pertanyen a Berga, Montblanc i al barri del Clot a Barcelona entre d'altres:
Elements tèxtils (primeres edicions): Aquests elements són els vestits dels gegants i la part tèxtil de les guites i els cavallets.