Gràfiques sobre els drets de l'infant

Aquest material imprimible està creat per a treballar els drets dels infants de forma amena. 

S'ha fotografiat a tot de ninos Playmobil en situacions representatives d'alguns dels drets dels infants i s'han fet pòsters i postals.