Bolquers ecològics

Fa un temps vaig fer el logo per a l'empresa Kargolet.

Ara he fet per a ells aquestes imatges informatives sobre els bolquers ecològics.