LogoSobre i paper de carta

Proposta de logo per a empresa de peces per a cotxes.