50's
Aquesta il·lustració està basada en aquesta fotografía dels anys 50.