Adhesiu per al cotxe

Adhesiu imprès en vinil per a enganxar al vidre del darrere del cotxe i avisar que es porten infants a dins.