El timbaler del Bruc
Il·lustració del timbaler del Bruc. Pots comprar productes amb aquesta il·lustració i altres fetes per mi a http://es.qstoms.com/lestenedor

Ilustración del tamborilero del Bruc. Puedes comprar productos con esta ilustración y otras hechas por mí en  http://es.qstoms.com/lestenedor

Illustration of the drummer Bruc. You can buy this illustration and others made ​​by me  http://es.qstoms.com/lestenedor