Renovació de la imatge d'empresa d'impressió

Folletó

Proposta per a futurs porta-folis

Publicitat
Renovació de la imatge d'empresa d'impressió
En aquest projecte, es volia renovar la imatge d'una empresa d'impressió. Vaig utilitzar varies games de colors per resaltar que es tractava d'una empresa dedicada a l'imatge i la impressió i per donar la sensació de qualitat a l'hora d'imprimir, una de les grans qualitats que tenen aquestes gràfiques.
Es van crear targetes de visita, porta-folis, folletons, publicitat, etc. 


Renovación de la imagen de empresa de impresión
En este proyecto, se quería renovar la imagen de una empresa de impresión. Utilicé varias gamas de colores para resaltar que se trataba de una empresa dedicada a la imagen y la impresión y para dar la sensación de calidad en la impresión, una de las grandes cualidades que tienen estas gráficas.
Se crearon tarjetas de visita, porta-folios, folletos, publicidad, etc.Renewal of image printing company
In this project, we wanted to renew the image of a printing company. I used various ranges of colors to highlight that this is a company dedicated to the image and impression and give the feeling of quality when printing, one of the great qualities that these graphs.
We create business cards, bring sheets, brochures, advertising, etc.