DípticAquest díptic és una proposta per a l'empresa Ateco (es dedica a re-habilitar edificis), que finalment no es va portar a terme.

Este díptico es una propuesta para la empresa Ateco (se dedica a re-habilitar edificios), que finalmente no se llevó a cabo.

This leaflet is a proposal for the company Ateco (dedicated to re-enable buildings),that never took place.