10 anys d'Il·lustracióExposició d'il·lustracions fetes per ex-alumnes i il·lustradors convidats.
A la inauguració van asistir més de 200 persones, i posteriorment van anar visitants particulars i escoles.
Es va participar amb l'obra "Summer in the city"

Exposición de ilustraciones hechas por ex-alumnos e ilustradores invitados.
A la inauguración asistieron más de 200 personas, y posteriormente fueron visitantes particulares y escuelas.
Participé con la obra
"Summer in the city"

Exhibition of illustrations made by alumni and illustrators invited.
At the inauguration were over 200 people attend, and later went private visitors and schools.
I participated in the work
"Summer in the city"