Publicació

Aquesta revista es va fer per informar a clients i futurs clients sobre la marca de protector solar Soltan.

PublicaciónEsta revista se hizo para informar a clientes y futuros clientes sobre la marca de protector solar Soltan.

PublicationThis magazine was to inform customers and prospective customers about the brand of sunscreen Soltan.