Protecció solar

Per a la presentació de la crema solar Soltan, es van fer uns folletons rodons informant sobre els productes i els seus beneficis.

Protección solarPara la presentación de la crema solar Soltan, se hicieron unos folletos redondos informando sobre los productos y sus beneficios.


Sun protectionFor presentation of sunscreen Soltani, became a round brochures informing about products and their benefits.