Promoció de web

Aquests folletons es van fer per promocionar la renovació de la web de Alliance Healthcare. Es volia jugar amb un format diferent al que estaben acostumats els clients i cridar la seva atenció a travès de un disseny clar i senzill.

Promoción de webEstos folletos se hicieron para promocionar la renovación de la web de Alliance Healthcare. Se quería jugar con un formato diferente al que estaban acostumbrados los clientes y llamar su atención a través de un diseño claro y sencillo.


Web PromotionThese brochures were made to promote the renewal of the Alliance Healthcare website. We wanted to play with a different format to that used to stab the customer and draw their attention through a clear and simple design.