Inserció publicitaria

Per a mostrar tots els serveis d'aquesta empresa, es va fer una inserció publicitaria en varis diaris del sector. Aquesta inserció tenia forma de revista mensual.

Inserción publicitariaPara mostrar todos los servicios de esta empresa, se hizo una inserción publicitaria en varios diarios del sector. Esta inserción tenía forma de revista mensual.

Insert AdvertisingTo display all services of this company became an advertising industry in several newspapers. This was the form of monthly magazine insert.