Folletó per a farmàciesFolletó sobre salut distribuit en les farmàcies.

Folleto para farmaciasFolleto sobre salud distribuido en las farmacias.

Leaflet for pharmaciesHealth leaflet distributed in pharmacies.