Folletó informatiu

En aquest folletó es volia mostrar una imatge fresca i divertida, sempre dins dels parametres que marcava el llibre d'estil de la empresa.

Folleto informativoEn este folleto se quería mostrar una imagen fresca y divertida, siempre dentro de los parámetros que marcaba el libro de estilo de la empresa.


Information BrochureThis brochure is an image I wanted to show fresh and funny, always within the parameters that marked the style of the book business.