Díptic per a serveis financers


Es va desenvolupar el logotip i la imatge gràfica dels serveis financers que ofereix la distribuïdora farmacèutica Alliance Healthcare.

Se desarrolló el logotipo y la imagen gráfica de los servicios financieros que ofrece la distribuidora farmacéutica Alliance Healthcare.

We developed the logo and graphics of financial services offered by pharmaceutical distributor Alliance Healthcare.