Calendaris

Es van estar fent calendaris de sobretaula per als treballadors de Alliance Healthcare, aquests calendaris portaven els dibuixos dels fills d'aquests.

Se estuvieron haciendo calendarios de sobremesa para los trabajadores de Alliance Healthcare, estos calendarios llevaban los dibujos de los hijos de estos.

We were doing desktop calendars for employees of Alliance Healthcare, the drawings of these calendars brought these children.