Titella de dit

La il·lustració de l'ocell es va convertir en titella de dit. La imatge estava en una de les postals publicitaries del projecte "Nyam".

NYAM
La ilustración del pájaro se convirtió en títere de dedo. La imagen estaba en una de las postales publicitarias del proyecto "Nyam".

NYAM
The illustration of the bird became finger puppets. The image was one of the postcards advertising the project "Nyam".