El logo de Bellezza és per a una empresa de nova creació dedicada a la fotodepilació. Volien una imatge que transmetís lluminositat, profesionalitat i netedat.

BELLEZZA
El logo de Bellezza es para una empresa de nueva creación dedicada a la fotodepilación. Querían una imagen que transmite luminosidad, profesionalidad y limpieza.

BELLEZZA
Bellezza logo is for a newly created company dedicated to photoepilation. They wanted to convey an image brightness, cleanliness and professionalism.