Dia internacional contra la violència i el maltractament a les dones

Projecte de cartell per al "Dia internacional contra la violència i el maltractament a les dones".
Es va voler representar la dona atrapada en una relació d'amor i violència.

CARTEL
Proyecto de cartel para el "Día internacional contra la violencia y el maltrato a las mujeres".Se quiso representar a la mujer atrapada en una relación de amor y violencia

POSTER
Draft poster for the "International Day Against Violence and abuse women."We wanted to represent the woman trapped in a relationship of love and violence.