Cartell de riscos laborals

Davant i radere de cartell de prevenció de riscos laborals. En aquest cartell per als treballadors de Alliance Healthcare, es va utilitzar la il·lustració, la fotografía i la gràfica per a mostrar les indicacions de seguretat a l'hora de treballar.

CARTEL RIESGOS LABORALES
Delante y atrás de cartel de prevención de riesgos laborales. En este cartel para los trabajadores de Alliance Healthcare, se utilizó la ilustración, la fotografía y la gráfica para mostrar las indicaciones de seguridad a la hora de trabajar.

PREVENTION
Prevention of occupational hazards. In this poster for employees of Alliance Healthcare, was used for illustration, photography and graphics to show signs of safety when working.