Stands per a fires


Es va adaptar l'imàtge de l'empresa Alliance Healthcare a diferents stands per a fires del sector.
Tambè es va fer la supervisió de les impressions i el muntatge.
STANDS
Se adaptó la imágen de la empresa Alliance Healthcare en diferentes stands para ferias del sector.También se hizo la supervisión de las impresiones y el montaje.
STANDS
We adapted the image of the company Alliance Healthcare in the stands for fairs.Was also supervising the printing and assembly.