Revista "Ahora"

Exemplar de l'antiga revista junt amb la nova.
Renovació de la revista interna de Alliance Healthcare.
Amb el rebranding de la empresa, es va aprofitar per cambiar la imatge de la revista dirigida als treballadors.
El que es va buscar amb la nova maquetació de la revista, va ser una imatge més moderna, una separació més clara dels temes, donar a la revista més continguts i donar-li una imatge més neta i clara.

RENOVACIÓN DE REVISTA
Renovación de la revista interna de Alliance Healthcare.Con el rebranding de la empresa, se aprovechó para cambiar la imagen de la revista dirigida a los trabajadores.Lo que se buscó con la nueva maquetación de la revista, fue una imagen más moderna, una separación más clara de los temas, dar a la revista más contenidos y darle una imagen más limpia y clara.

RENOVATION OF THE JOURNAL
Renovation of the journal Healthcare Alliance.With the rebranding of the company, was used to change the image of the magazine aimed at workers.What was sought with the new layout of the magazine, was a more modern, a clearer separation of the issues, give the magazine more content and give it a more clean and clear.