Projecte "Nyam, càtering per a festes infantils"


Imatges de diferents elements del projecte "Nyam, càtering per a festes infantils".
Per aquest projecte es va utilitzar la il·lustració, la fotografía i la gràfica, per a crear la imatge corporativa d'aquesta empresa.
Aquest projecte va ser publicat al llibre "Growing Graphics", de l'editorial Index Book: http://www.indexbook.es/libro.php?888
CÁTERING PARA NIÑOS
Imatges de diferents elements del projecte "Nyam, càtering per a festes infantils". Per aquest projecte es va utilitzar la il·lustració, la fotografía i la gràfica, per a crear la imatge corporativa d'aquesta empresa.Aquest projecte va ser publicat al llibre "Growing Graphics", de l'editorial Index Book: http://www.indexbook.es/libro.php?888
CATERING FOR CHILDREN
Images of various elements of the project "Nyam, catering for children's parties."For this project we used the illustration, photography and graphics to create the corporate image of this company.This project was published in the book "Growing and Graphics", publisher Index Book: http://www.indexbook.es/libro.php?888