Póster de XI Mostra de Oficis Artesans de Castellar del Vallès
En aquest cas es va fer la il·lustració del póster. Es demanava una imatge molt colorida, amb grans traços, que unís diferents oficis a mostrar en la fira, en una sola imatge. Era important a l'hora de fer la il·lustració, els plecs que tindria el póster un cop acabat.
CARTEL
En este caso se hizo la ilustración del póster. Se pedía una imagen muy colorida, con grandes trazos, que uniera diferentes oficios a mostrar en la feria, en una sola imagen. Era importante a la hora de hacer la ilustración, los pliegos que tendría el póster una vez finalizado.
POSTER
In this case it was the illustration of the poster. We asked a very colorful, with great lines, linking different sectors show at the fair, in one image. It was important in making the illustration, the folds that would end once the poster.