Il·lustració sobre el mar

Aquesta il·lustració estava pensada per a un llibre per a infants que s'anava a publicar a Mèxic.
MAR
Esta ilustración estaba pensada para un libro para niños que se iba a publicar en México.
SEA
This illustration was intended for a book for children that was to be published in Mexico.